Legesentert vil fra 9/10-23 begynne med felles lunsj for ansatte. Lab/eksp. vil da være stengt mellom kl. 1115-1200.