Hopp til hovedinnhold
Send SKJETTEN + fødselsdato og ditt navn til 2097.

SKJETTEN 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Se forøvrig under: "Time samme dag"

Sommerferie hos legene

23. mai 2024

Sina: Uke 30, 31 og 32

Qudsia: Uke 30 og 31

Joanna: Uke 28, 29 og 30

Karina: Uke 26, 27 og 28

Milos: Uke 31, 32 og 33 samt 25. og 26. juli

Sosan: Uke 29, 30 og 31

Dr. Milos Stevanovic

23. april 2024

Pasienter hos han kan nå bestille time direkte fra kalender på Helsenorge. Du kan velge både dato og klokkeslett. Ved behov for ø-hjelp time samme dag ring mellom 08.00-09.00.

Dr. Qudisa Usman

12. januar 2024

Pasienter hos henne kan nå bestille time direkte fra kalender på Helsenorge. Du kan velge både dato og klokkeslett. Ved behov for ø-hjelp time samme dag ring mellom 08.00-09.00.

Influensavaksinering 2023

10. oktober 2023

Vi starter nå opp med influensavaksinering for våre pasienter. Alle som har legetime i oktober og november får vaksinen på legetime. 

Vi har åpent torsdag 19/10 og torsdag 26/10 fra kl. 16-1930 for vaksinering. Timebestilling må gjøres via timeønske på helsenorge eller ringe legesenteret mellom kl. 13-1430. 

Pris for vaksinen er 300,- (frikort gjelder ikke) 

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Endring i timebestilling hos legene S.Lotfi og J.Kafel fra 01.10.23

3. oktober 2023

Fra 01.10.23 kan du bestille time direkte fra kalender på Helsenorge hos legene S.Lotfi og J.Kafel. Du kan velge både dato og klokkeslett. Ved behov for ø-hjelp time samme dag ring mellom 08.00-09.00.

Legeerklæring ved skolefravær

7. desember 2022

Hvis du er syk og trenger fraværsattest til skolen, må du ta kontakt med legesenteret samme dag som du blir syk, ved å sende en e-konsultasjon. Fraværsattester kan ikke tilbakedateres. Fraværsattest koster 280 kroner, og det dekkes ikke av folketrygden. Det betyr at man må betale for attesten selv om man eventuelt har frikort.

Fraværsattest skrives kun når man ha fått skriftlig varsel fra skolen om for høyt fravær. Skriftlig varsel fra skolen om fraværet bør fremlegges.

I følge fraværsreglene for Viken fylkeskommune kan helsefravær kun fjernes fra fjerde sykdomsdag. 

Ved fravær fra barne- og ungdomsskole er det ikke nødvendig med attest.

HVILKE DAGER ER DIN FASTLEGE TILSTEDE??

1. september 2022

Dr. Sidra Sadre-Motekallem er tilstede  alle dager, bortsett fra TORSDAG

Dr. Joanna Kafel er tilstede alle dager, bortsett fra FREDAG

Dr. Sosan Loftfi er tilstede alle dager, bortsett fra ONSDAG

Dr. Milos Stevanovic er tilstede alle dager, bortsett fra TORSDAG

Dr. Qudsia Usman er tilstede alle dager, bortsett fra MANDAG

Dr. Helge Lundberg er i forskningspermisjon: SE EGEN INFO på  denne side

Dr. Karina Guldal, vikar for Helge Lundberg. Tilstede alle dager, bortsett fra TIRSDAG

Sykemelding grunnet Korona

8. februar 2022

Vi ber deg  sende legen en forespørsel via E-konsultasjon. Dette finner du  på forsiden av Helsenorge.

Husk å oppgi dato for når sykemelding skal starte og slutte. 

Hvis du nylig har byttet arbeidsgiver, oppgi arbeidsgiver navn, adresse og din stillingsprosent.

Denne tjenesten kan også benyttes hvis du har spørsmål til legen, skal forlenge sykemelding ol.

 

SMITTEVERN SKJETTEN LEGESENTER

10. desember 2021

Smitteverntiltak

Pasienter med kjent Covid19-smitte skal ikke møte opp, men ta kontakt via telefon eller e-konsultasjon. 

Ring oss gjerne hvis du er usikker på om du bør møte eller ta timen via telefon.

Hvis timeønsket blir avvist på Helsenorge:

22. november 2021

Hvis timeønske blir avvist, begrunnes alltid dette. For å se begrunnelsen må man logge inn på Helsenorge.

Munnbind ved luftveisinfeksjon

30. august 2021

Vi oppfordrer pasienenter med luftveissymptomer til å benytte munnbind inne på legesenteret

KONTAKT OSS VIA HELSENORGE fra 1. november 2021

11. juni 2021

1. november går legesenteret over til kommunikasjon via Helsenorge.

Last ned Appen eller trykk HER

 

Det vil ikke bli mulig å nå oss via Helserespons fra 1. november.

Bruk fortsatt vår hjemmeside eller logg inn direkte i Helsenorge.no. Sikker innlogging er nødvendig, med BankID, BankID på mobil eller Buypass-kort. Inne på Helsenorge må man godta "full tilgang" for å få medisinsk informasjon tilbake fra oss, utover timeavtaler og enkle SMS-beskjeder.  

Helsenorge gir deg også del andre nyttige funksjoner, se dine resepter, legetimer, sykehustimer, Kjernejournal, bytte fastlege m.m. Logg derfor inn på Helsenorge straks, for å gi samtykke. Helsenorge-appen anbefales på smarttelefoner.

Timebestilling på laboratoriet

11. juni 2021

Alle må bestille time på laboratoriet. Timebestilling kan du gjøre enten via telefon eller sms.

CORONAVIRUS - INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER

9. mars 2021

Du må avlyse dine avtaler her på legesenteret hvis du har tegn til luftveisinfeksjon, f.eks med feber, hoste, tungpust, tett eller rennende nese eller vond hals. Da må du ringe til oss. Dette gjelder også for barn.

Du skal heller ikke møte på legesenteret hvis du har vært i utlandet som krever karantene siste 10 dager eller sitter i karantene på grunn av nærkontakt med en smittet.

Vi ønsker at alle våre pasienter over 12 år benytter munnbind inne på legesenteret

Informasjon ang koronavaksine

2. februar 2021

ANGÅENDE MESLINGVAKSINASJON

10. mai 2019

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende:

DE SOM BØR VAKSINERES:

Barn som ledd i barnevaksinasjonsprogrammet

 • To doser: ved 15 måneders alder og ved 12 års alder (6. klasse)
 • MMR-vaksine: Morbilli (meslinger) - Mumps (kusma) - Rubella (røde hunder)

Uvaksinerte spedbarn fra 9 måneders alder ved økt smitterisiko

Tidligere uvaksinert person som utsettes for meslingsmitte (fortrinnsvis helsepersonell)

Anbefales til alle som ikke er vaksinerte og ikke har gjennomgått meslinger.

Gjelder alle født etter 1960. Personer født før 1960 antas naturlig immune for meslinger.

REISEVAKSINASJON:

 • Aktuelt for barn mellom 9-15 måneder som skal reise til land med høy forekomst av meslinger.
 • Første dose kan gis tidligst ved 9 måneders alder - KONTAKT HELSESTASJONEN

 

         

Lavterskeltilbud for endring av livsstil og økt livsglede og helse

13. april 2018

Frisklivssentralen i Skedsmo skal først og fremst være et tilbud til voksne som ønsker en livstilsendring.

For mer informasjon:

Trykk her: FRISKLIVSSENTRALEN SKEDSMO KOMMUNE

Fra 15.januar sendes sykemeldinger digitalt

15. januar 2018

Dette vil si at du ikke trenger hente sykemeldingen din her hos oss. Du vil motta en melding i Altinn når sykemelding er klar.

For ytterliger informasjon: 

TRYKK HER

Fra 1 januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi

27. november 2017

Fysioterapauten skal selv vurdere ditt behov for behandling.

 

Du må fortsatt gå til en fysioterapaut som har diftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Legeerklæring ved fravær skolen

19. september 2017

Vi informerer om at det kun skrives legeerklæring for fravær når eleven står i fare for å miste karakter i ett fag.

Eleven skal da bestille time, og det skal medbringes et skriv fra skolen der det går frem at karakteren står i fare.

 

ÅPNINGSTIDER LABORATORIET

27. november 2014

Laboratoriet åpner hver dag kl. 08.30 for pasienter som ikke har avtalt legetime.

Laboratoriet stenger 14:15 mandag - torsdag og 13:45 fredag.

 

Personalmøter.

3. februar 2014

Onsdager i partallsuker er det personalmøter og legesenteret stenger da kl. 14.15.

TIME SAMME DAG

16. oktober 2012

Time bestilles på telefon mellom klokken 08:00 - 09:00 den dagen du ønsker time.

Du kan også bestille ved å benytte Helsenorge. Du kan laste ned egen App eller trykke HER

Nedre Romerike Legevakt

29. september 2009

Etter kl.15 og i helgene må man, hvis ikke legehjelp kan vente til neste kontordag, henvende seg på Allmennmedisinsk legevakt i Dampsagveien 2, 2004 Lillestrøm. Tlf. nr. 116 117 for sykebesøk. De har også en beredskap om natten for akutt oppstått alvorlig sykdom.
Kommunen har nylig opprettet daglegevakt samme sted, fra kl 08.00 til 15.00. Denne er åpen for akutt syke pasienter fra Skedsmo kommune, eller pasienter som er på gjennomreise. Egen fastlege skal kontaktes først.